Rodičia

Matka: Ulma Janin ranč , detailne info pozri na Naši čuvači
 
Otec: Reno spod Babej hory