Naše vrhy

Doteraz sme odchovali tieto vrhy:

Vrh A - 8.9.2014 - 5 psíkov

Vrh B - 18.2.2016 - 5 psíkov, 3 fenky

Vrh C - 10.3.2017 - 3 psíci, 5 feniek