Chovná stanica slovenských čuvačov

Vrh A 2014

Matka: Ulma Janin ranč

Otec: Cipisek z Lubenskych hvozdu

Dátum narodenia: 8.9.2014

5 psíkov

Mená psíkov:

zelená stužka - Artush Korlat Farm

nar. 8.9.2014 o 10,15 h.

hmotnosť: 8.9.2014.......0,450 kg, 14.9.2014.......0,708 kg

modrá stužka - Absolon Korlat Farm

nar. 8.9.2014 o 13,15 h.

hmotnosť: 8.9.2014.......0,398 kg, 14.9.2014.......0,620 kg

červená stužka - Ares Korlat Farm

nar. 8.9.2014 o 10,40 h.

hmotnosť: 8.9.2014.......0,404 kg, 14.9.2014.......0,614 kg

žltá stužka - Aaron Korlat Farm

nar. 8.9.2014 o 10,22 h.

hmotnosť: 8.9.2014.......0,400 kg, 14.9.2014.......0,586 kg

oranžová stužka - Amor Korlat Farm

nar. 8.9.2014 o 11,05 h.

hmotnosť: 8.9.2014.......0,368 kg, 14.9.2014.......0,564 kg

 

Odber začiatkom novembra 2014.